Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

Φθινόπωρο

α Παύλιανη / 2007 copyright Lambros Galanis
Canada???
No, no, Pavliani...

Δεν υπάρχουν σχόλια: