Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008

Μυκήνες / Τάφος της Κλυταιμήστρας

a Μυκήνες / 2008 copyright Lambros Galanis
Οι δυο μικροσκοπικές φιγούρες βοηθούν να αναδειχθεί η κλίμακα του μεγαλόπρεπου οικοδομήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: